Ostatní činnosti


Letní tábor
Tábory pro těžce tělesně postižené děti a mládež

Tábory jsou zaměřené na děti či mládež, která tráví převážnou část svého života doma se svými rodiči bez větších možností zažít „tábor“ a zároveň nenásilnou, pro děti příjemnou formou her účinně zlepšovat svůj zdravotní stav. Právě spojení vhodně zvoleného programu s rehabilitací je pro děti přijatelnější řešení, než pouze prostá rehabilitace, kterou děti vnímají spíše negativně. Vedle klasické rehabilitace je přínosem pobytových akcí osvojení základních prvků sebeobsluhy a komunikace s vlastní prostředím.


PlesReprezentační plesy

Reprezentační ples patří mezi další akce, které jsou místem setkání zaměstnanců, klientů a příznivců naší organizace. V roce 2015 se pořádal již 9. reprezentační ples. Přechozí plesy se pořádaly v Hotelu Praha. Pro rok 2015 byl vybrán prostor OREA HOTELU PYRAMIDA. Jako hlavní účinkující byl pozván Václav Neckář, a Ivan Hlas. Doposud se vše odehrává pod vedením paní Adámkové z agentury Pragoshow.


Sjíždění řekyVodácké aktivity

Tyto aktivity jsou zaměřeny na příjemné setkání zdravotně postižených a přátel Prosazu, při sjíždění řek s využitím kempů, které jsou, alespoň částečně bezbariérově přístupné.