Služby


Služby
Služby


 • zajištění a péče o nesoběstačného klienta
 • dlouhodobá péče o klienty vyžadující intenzivní odbornou péči (pro komplikované stavy vyžadující zvýšenou péči)
 • základní rehabilitační ošetřování klientů
 • aplikace injekcí a insulinu
 • převazy ran a proleženin
 • péče o pacienty se stomiemi, katetry (cévkami), parenterální výživou (infuzí), sondovou výživou
 • odběry krve a biologického materiálu
 • léčba bolesti dle indikace lékaře
 • kontrola fyziologických funkcí (krevní tlak, glykemie)
 • odlehčovací služba terénní (potřebná pomoc v době nepřítomnosti osoby blízké)
 • pomoc s příjmem potravy, sledování pitného režimu
 • edukace k dodržování případných diet klienta
 • podávání léků klientům, sledování jejich účinků (u klientů, kteří užívají léky sami, se podávání kontroluje)

Bezpečnost klientů

Všichni naši pracovníci se při návštěvách u klientů prokazují průkazkou agentury. Na průkazce je uvedeno jméno pracovníka, jeho fotografie a kontaktní údaje naší agentury včetně mobilního telefonního čísla non-stop linky.

Máte-li jakékoliv pochybnosti nebo jste s něčím nespokojeni, neváhejte nás ihned kontaktovat. Samozřejmostí je povinnost našich pracovníků dodržovat při výkonu činnosti zákony, a to zejména zákon č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a Etický kodex, vždy v platném znění, a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při výkonu práce dozvědí.