Úhrada péče


Péče požadovaná lékařem

Ze zdravotního pojištění je zdravotními pojišťovnami poskytována úhrada za ty výkony v rámci domácí péče, které byly ordinovány ošetřujícím lékařem a mají charakter zdravotní péče. Jedná se o odborné a specializované výkony, které jsou prováděny kvalifikovanými zdravotnickými pracovníky. Péče je zahájena, resp. ukončena podle požadavku lékaře a je za určitých podmínek (smlouva agentury s pojišťovnou klienta) hrazena ze zdravotního pojištění až do rozsahu 3 hodin denně.

Péče požadovaná pacientem

Nadstandardní službou může být objednávka širšího rozsahu a frekvence domácí zdravotní péče, než jaký hradí zdravotní pojišťovna, u níž je klient registrován. V tomto případě musí být informován ošetřující lékař, který rozhoduje o vhodnosti objednané nadstandardní domácí zdravotní péče. Klient je vždy předem seznámen s podrobnou kalkulací a celkovou výší úhrady za objednanou nadstandardní službu. Agentura s ním uzavře písemnou dohodu o poskytování nadstandardních služeb, v níž vedle běžných náležitostí každé obdobné dohody uvede i podrobný rozsah nadstandardních služeb včetně jejich ceny, celkové výše úhrady a termínu splatnosti.

Jsme smluvními partnery těchto pojišťoven:

111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna 201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 213 – Revírní bratrská pokladna 207 – Oborová zdravotní pojišťovna
Všeobecná zdravotní pojišťovna Vojenská zdravotní pojišťovna Revírní bratrská pokladna Oborová zdravotní pojišťovna

Jste-li klientem zdravotních pojišťoven, se kterými spolupracujeme (viz výše), je domácí zdravotní péče hrazena z Vašeho zdravotního pojištění. Nejste-li klientem žádné z výše uvedených pojišťoven, lze provádět domácí zdravotní péči za úhradu, a to 130,- Kč/hod. Poskytnutí a rozsah poskytování domácí zdravotní péče závisí vždy na posouzení a schválení ošetřujícího lékaře.