Výhody domácí péče


Výhody DP
Výhody domácí péče

Domácí zdravotní péče je poskytována na základě indikace ošetřujícího lékaře u klientů plně nebo částečně závislých na pomoci druhé osoby, nutně vyžadujících zajištění pokračování dlouhodobé i následné péče nebo doléčení z důvodu chronického či akutního onemocnění.


  • Udržuje duševní zdraví a resocializuje klienty s psychickým onemocněním.
  • Obsahuje flexibilní a variabilní řešení problému klienta.
  • Zkracuje či zcela nahrazuje hospitalizaci klienta v nemocnici.
  • Naprosto eliminuje infekční nákazy vznikajících v příčinné souvislosti s pobytem klientů ve zdravotnickém zařízení.
  • Pozitivně působí na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém prostředí.
  • Role rodiny je v procesu poskytování domácí péče nezastupitelná: klient i jeho blízcí jsou řádnými členy týmu se společným cílem, kterým je zlepšení kvality života klienta i jeho rodiny. I toto je neopominutelné pozitivum systému domácí péče.
  • V rámci domácí péče se poskytují zdravotní, sociální a podpůrné služby jednotlivcům a rodinám v místě jejich bydliště a v komunitě s cílem podpory, udržování nebo navrácení zdraví, případně alespoň dosažení maximální možné nezávislosti při současné minimalizaci důsledku neschopnosti a nemoci včetně terminálních stavů.
  • Je v celém světě preferována pro své nesporné výhody, zejména pozitivní působení na psychický stav nemocného, který zůstává ve svém prostředí a v blízkosti své rodiny, což přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta, urychlení hojení a ke snížení rizika komplikací.