ISO 9001:2009


Mezi hlavní principy dlouhodobé strategie Prosazu patří jednoznačné „upřednostňování kvality před kvantitou“. V tomto smyslu se tedy jevil jako logický krok požadavek na vytvoření systému řízení jakosti, tzn. popsání procesů organizace, jejich kritéria a nástroje řízení.

Celý proces byl úspěšně završen dne 29. 5. 2015 vydáním certifikátu, kterým certifikační orgán systémů managementu č. 3227 QES Cert s.r.o. potvrzuje, že organizace Prosaz zavedla a používá systém managementu kvality a na základě vykonaného certifikačního auditu bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009.

iso9001SkrytoSkryto