Historie Prosazu


Časová osa

19911993199419951997199920002001200220032004200520062007201020112013


1991

Říjen – Založení Prosazu.

1993

Srpen – První zahraniční zájezd do Francie.

1994

Červenec – První sjíždění vody – Otava.

1995

Únor – První kurz sportovního potápění – Strakonice. Tento první kurz sportovního potápění se konal o víkendu od 10. do 12. února 1995 v bazénu ve Strakonicích ve spolupráci s klubem sportovního potápění Aqua Litoměřice. V sobotu večer byla součástí programu účast na II. plesu zdravotně postižených ve Strakonicích.
Červenec – První zahraniční potápění – Kréta. Necelých pět měsíců po prvním potápění v bazénu se uskutečnilo první potápění v moři. Týdenní zájezd od 30. června do 7. července 1995 na Krétu byl „sportovní“ i poznávací zároveň. A protože potápění v moři bylo úžasné, v následujícím roce se letělo na Korfu…

1997

Srpen – První potápěčské zkoušky. Výsledek prvních potápěčských zkoušek? Potápěč s jednou hvězdou – to byl kvalifikační stupeň v mezinárodně uznávaném systému CMAS. Stalo se tak přesně 23. srpna 1997.

1999

Prosinec – Otevření prostor pro klub v Kodymově ulici.

2000

Srpen – Zahájení sociálního, pracovního a právního poradenství.

2001

Únor – První kurz internetu pro zdravotně postižené.

Březen – První reprezentační ples v Hotelu Praha. V sobotu 3. března 2001 v 19:00 hodin byla v Hotelu Praha zahájena tradice reprezentačních plesů. Večerem provázela Veronika Žilková. Hotel Praha byl zbourán v roce 2014. Tradice reprezentačních plesů byla sice v roce 2010 na čas přerušena, ale 6. únor 2015 19:00 hodin je termín, který znamená její obnovení. Tentokrát v Orea Hotelu Pyramida.

Červen – První jarmark výrobků zdravotně postižených na Václavském náměstí. Cena Ď pro Léčebné lázně Jáchymov za podporu Prosazu. Cena Ď je každoročně udělována v pražském Národním divadle mecenášům, dobrovolníkům a pořadatelům kulturních a charitativních akcí. Léčebné lázně Jáchymov ji obdrželi za podporu občanského sdružení Prosaz hned v rámci prvního ročníku – 11. června 2001.

Říjen – Otevření Centra denních služeb v Kodymově ulici.

2002

Duben – První jarmark a ples v Karlových Varech.
Listopad – Nastoupili do zaměstnání první osobní asistenti. Služba osobní asistence prostřednictvím stálých zaměstnanců začala být poskytována cca 4 roky před tím, než se s ní poprvé seznámil náš právní řád. Dodnes patří ke stěžejním činnostem Prosazu.

2003

Duben – Zahájení putovní výstavy fotografií ze života zdravotně postižených.

Listopad – První ministr reagoval na výzvu Prosazu a strávil den na vozíku. Ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach jako první politik přijal výzvu občanského sdružení zdravotně postižených Prosaz a herečky Veroniky Žilkové s názvem „Zkus si to“ a dobrovolně se nechal upoutat na invalidní vozík. Experiment ho prý donutil přemýšlet. „Ne že bych měnil názory. Ale člověk to vidí z jiné perspektivy. Třeba jen to, že se lidem při hovoru najednou nemůžete dívat do očí, koukáte totiž někam úplně jinam,“ řekl ministr. „Zkusit by to měl každý, kdo o penězích pro postižené rozhoduje. Je to mnohem těžší, než jsem čekal,“ řekl po perném dni notně unavený ministr.

2004

Duben – Registrace nestátního zdravotnického zařízení – domácí zdravotní péče. To, co se v první chvíli zdálo jako velký úspěch, začalo mít brzy příchuť hořkého zklamání. Celých 7 let trvalo, než byla uzavřena smlouva s VZP ČR a domácí péče tak mohla doplnit zdravotními výkony sociální terénní služby a zabezpečovat tak „základní servis“ těm, kteří by jinak se svým zdravotním stavem nemohli zůstat doma.

Červenec – První tábor pro děti s postižením – Soběšice.

Prosinec – Otevření stálé služby Osobní asistence v ulici Kpt. Stránského.

2005

Leden – Benefiční večer za účasti Lucie Bílé a Pavla Šporcla. S cílem poděkovat sponzorům a zároveň vyhlásit kategorie generálních, hlavních a dalších partnerů byl 26. ledna 2005 zorganizován „Benefiční večer“ v Hotelu Praha. Bez nároku na honorář zde vystoupili Lucie Bílá a Pavel Šporcl. Jako generální partneři byli vyhlášeni: Hotel Praha, ČSOB Pojišťovna a MAAG promotion.

Listopad – Otevření stálé služby Osobní asistence v ulici Hornomlýnská.

2006

Leden – Vlastní rekreační středisko Líchovy. Po získání rekreačního střediska v Líchovech u Sedlčan do majetku Prosazu byly nutné ještě zásadní úpravy, především vybudování vertikální zvedací plošiny, než se stalo kapacitně největším bezbariérovým rekreačním objektem u nás.

2007

Únor – První zaměstnanec Chráněné dílny.

Listopad – Zahájení provozu linky. Telefonické krizové pomoci. Linka Telefonické krizové pomoci byla zpočátku financována grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. Její provoz byl zahájen 1. listopadu 2007 a hned od počátku byl nepřetržitý, tj. 24 hodin denně.

2010

Květen – Inspekce kvality Osobní asistence (splněno na 89,58% !!!). Inspekce kvality sociální služby osobní asistence byla provedena v Prosazu ve dnech 26. – 28. května 2010. Plnění standardů kvality bylo hodnoceno dle stupně splnění daných kritérií, přičemž se za každé kritérium splněné „výborně“ započetly 3 body, za splnění kritéria „dobře“ 2 body, za „částečné“ splnění 1 bod a 0 bodů, jestliže kritérium „nebylo splněno“. V Prosazu to dopadlo takto: Celkový počet hodnocených kritérií standardů kvality – 48. Celkový počet hodnocených zásadních kritérií – 17. Počet zásadních kriterií, která byla ohodnocena body 0 a 1 – 0. Celkový počet bodů: 129 = 89,58%.

Červen – Registrace Pečovatelské služby. Velká část úkonů pečovatelské služby je obdobná, jako při poskytování osobní asistence. Důvodem k registraci této „druhé terénní služby“ byla snaha změnit dlouholetý „stereotyp“, že pečovatelská služba je v provozu pouze od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 hodin.

2011

Květen – Uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotní péče s VZP ČR.

Červenec – Ukončení provozu linky Telefonické krizové pomoci. Po cca 3 letech provozu měla linka Telefonické krizové pomoci přes 10.000 hovorů za rok a byla i ze strany MPSV hodnocena jako „potřebná“. O to větším překvapením bylo v lednu 2011 zjištění, že přidělená dotace je ve výši 0,- Kč (NULA!). Z vlastních finančních zdrojů (které pak citelně chyběly v rozpočtu několik následujících let) byl provoz postupně utlumen a ukončen k 31. červenci 2011.

2013

Červenec – Zahájení realizace projektu Fundraisingový plán Prosazu s podporou ESF. Dne 1. července 2013 byla zahájena osmnáctiměsíční realizace projektu „Fundraisingový plán Prosazu“ v rámci operačního programu OP Praha Adaptabilita. Cílem projektu byl rozvoj aktivit, zvýšení kapacity a stabilizace NNO Prosaz zabezpečením stabilního zdroje financování formou fundraisingu. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy. Na fundraisingovou činnost se podařilo navázat i po ukončení projektu.