Ostatní činnosti


PROželvy (PROSAZ pro želvy)

V Chráněných dílnách jsem se rozhodli pomáhat přírodě! Konkrétně pomáhat chránit kriticky ohrožené druhy mořských želv v Indonésii. Za tímto projektem stojí organizace Chráníme mořské želvy, kterou založila před 15 lety bioložka Hana Svobodová, se kterou jsme se domluvili na spolupráci. Díky projektu Chráníme mořské želvy se podařilo zachránit již přes 2.200.000 vajíček ohrožených mořských želv a malé želvy vypustit do moře. Na podporu projektu jsme se v našich dílnách rozhodli šít hračky ve tvaru želvy, vyrábět svíčky a mýdla s motivem želvy, ale i potravinové sáčky z biobavlny. Část tržby za každý prodaný výrobek poputuje právě želvám. Chceme tím upozornit i na problémy s plasty a jiným odpadem a poukázat na snadné řešení – minimalizaci vzniku odpadu znovupoužíváním látkových obalů. Cílem je i zvýšit informovanost o situaci želv a možnostech jak v ČR i na cestách může každý pomoci. Výrobky podporující tento projekt najdete na našich prodejnách Chráněných dílen PROSAZ, e-shopu, ale i na pravidelných prodejních akcích, kde máme stánek se svými ručně dělanými výrobky. První společnou akcí je Koncert pro želvy 19.9.2019 od 19:19h v Hostinci Na staré Vozovně, Na staré Vozovně Patočkova 4, 162 00 Střešovice, Praha.


Sjíždění řeky

Vodácké aktivity

Tyto aktivity jsou zaměřeny na příjemné setkání zdravotně postižených a přátel Prosazu, při sjíždění řek s využitím kempů, které jsou, alespoň částečně bezbariérově přístupné.


PlesReprezentační plesy

Reprezentační ples patří mezi další akce, které jsou místem setkání zaměstnanců, klientů a příznivců naší organizace. V roce 2015 se pořádal již 9. reprezentační ples. Přechozí plesy se pořádaly v Hotelu Praha. Pro rok 2015 byl vybrán prostor OREA HOTELU PYRAMIDA. Jako hlavní účinkující byl pozván Václav Neckář, a Ivan Hlas. Doposud se vše odehrává pod vedením paní Adámkové z agentury Pragoshow.


Letní tábor
Tábory pro těžce tělesně postižené děti a mládež

Tábory pro těžce tělesně postižené děti a mládež již v posledních letech nejsou organizovány a to především z personálních důvodů, neboť se nepodařilo zajistit dostatečný počet osobních asistentů.
Tábory byly zaměřené na děti či mládež, která tráví převážnou část svého života doma se svými rodiči bez větších možností zažít „tábor“ a zároveň nenásilnou, pro děti příjemnou formou her účinně zlepšovat svůj zdravotní stav. Právě spojení vhodně zvoleného programu s rehabilitací bylo pro děti přijatelnější řešení, než pouze prostá rehabilitace, kterou děti vnímají spíše negativně. Vedle klasické rehabilitace bylo přínosem pobytových akcí osvojení základních prvků sebeobsluhy a komunikace s vlastním prostředím. Bohužel v současné době vzhledem k přetrvávající situaci na trhu práce není zřejmé, zda se tradice táborů podaří obnovit.