Realizace projektu


PROSAZ Společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením realizoval projekt „Fundraisingový plán Prosazu“ r. č. CZ.2.17/2.1.00/36019 v rámci operačního programu OP Praha Adaptabilita.

Cílem projektu byl rozvoj aktivit, zvýšení kapacity a stabilizace NNO Prosaz zabezpečením stabilního zdroje financování formou fundraisingu. Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a rozpočtem hlavního města Prahy.Realizace probíhala od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014.

oppa

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti