Sociální služby


PROSAZ poskytuje dvě terénní sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb.


Osobní asistence

(1) Základní činnosti při poskytování osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru
 • 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně:

 • 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 • 2. pomoc při použití WC

c) pomoc při zajištění stravy:

 • 1. pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí
 • 2. nákupy a běžné pochůzky

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 • 1. pomoc a podpora rodině v péči o dítě
 • 2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • 3. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • 1. doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 • 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
 • 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Tady bude neviditelný text

Osobní asistence
Pečovatelská služba

(1) Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • 1. pomoc při úkonech osobní hygieny
 • 2. pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • 3. pomoc při použití WC

c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování
 • 2. dovoz nebo donáška jídla
 • 3. pomoc při přípravě jídla a pití
 • 4. příprava a podání jídla a pití; tato základní činnost může být zajišťována jen v rozsahu úkonů podle bodů 3 a 4

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 • 1. běžný úklid a údržba domácnosti
 • 2. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování
 • 3. donáška vody
 • 4. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení
 • 5. běžné nákupy a pochůzky
 • 6. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • 7. praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • 8. praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • 2. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Pečovatelská služba