Psychospirituální péče


Naši uživatelé se potýkájí s mnoha otázkami. Často se jedná o otázky existencialní, otázky života a smrti, bolesti či osamění, viny a smíření. Lidé bilancují svůj život a ať už jsou nebo nejsou „věřící“, hledají spřízněného člověka, kterému mohou věřit. Někoho, kdo je nebude soudit či manipulovat, ale přijme je takové, jací jsou, i s jejich strachem a obavami.
Psychospirituální péče je službou pro naše klienty, kteří právě takové potřeby mají. Je poskytována bezplatně, dle preferencí mužem či ženou. Oba pracovníci našeho týmu jsou v oblasti doprovázení velmi zkušení, navíc jsou vázáni zvláštní mlčenlivostí dle §7 odst. (1) písma e) zákona o církvích 3/2002 Sb.

Co můžete například očekávat od doprovázení psychospirituálním pracovníkem?

  • rozhovor
  • svěření se
  • sdílení
  • modlitba
  • přijetí

Co naopak náš pracovník nedělá?

  • přemlouvání k jakékoliv víře/konfesi
  • vnucování názorů na život či smrt
  • učebnicové poučky „čemu věřit“
  • posuzování, zda tomu „věří“ člověk správně či ne

Celé doprovázení je věc svobodná. Primárním úkolem je vytvořit prostředí důvěry, ve kterém může uživatel našich služeb odžít své emoce, svěřit své obavy či prostě jen sdílet skutečnost, že je s ním někdo, komu na něm záleží…

Službu nabízíme (nárazově a dle našich časových možností) i rodině, která o nemocného pečuje, případně jsme schopni domluvit pro věřící klienty návštěvu kněze v domácnosti dle konkrétní konfese.

Náš tým:

Mgr. Vojtěch Měřička, ChLJ
Dlouhodobě se věnuji doprovázení těžce nemocných a lidem v závěru života. Působil jsem na LDN, v hospicové péči a na dalších místech. Jsem kaplanen Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského, celosvětového ekumenického společenství pomáhajících. Jako akolyta a nemocniční kaplan církve římskokatolické přicházím s nabídkou rozhovoru, sdílení, modlitby i spolumlčení. Mohu také přinášet Eucharistii či viaticum. V příapdě, kdy by si nemocný přál svátost smíření, zprostředkuji kontakt s místně příslušným knězem či kýmkoliv na přání nemocného.
Jsem ženatý a mám dvě děti.