Firemní zakázky


Naše dílna zaměstnává více jak 50% osob se zdravotním postižením, tudíž odebíráním výrobků z naší dílny nejen splníte povinnost náhradního plnění (dle zákona o zaměstnanosti č.435/2004 pro zaměstnavatele zaměstnávajícího více jak 25 osob), ale zároveň nám pomůžete podílet se na začleňování osob s postižením do společnosti. Povinnost náhradního plnění můžete splnit i tím, že nám zadáte zakázku na výrobu, kompletaci či dokončení výrobku, a my se přizpůsobíme Vašim požadavkům (dle našich možností).

Jsme plátci DPH.