Pečovatelská služba


Pečovatelská služba pomáhá těm, kteří navzdory svému věku nebo zdravotnímu postižení chtějí žít v normální domácnosti a užívat si svůj domov stejně, jako ostatní lidé. Pomáhá všem, pro které je obtížné si vlastními silami zajistit sebeobsluhu nebo potřebnou údržbu domácnosti.


 • Posláním pečovatelské služby organizace PROSAZ je poskytování terénních služeb lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území hl. m. Prahy tak, aby je podpořili v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a v jejich snaze žít ve svém domácím prostředí.
 • Cílovou skupinou pro naši pečovatelskou službu jsou tělesně postižení, chronicky nemocní a senioři. Služba je poskytována osobám starším 16 let. Pečovatelskou službu neposkytujeme osobám bez přístřeší, osobám závislým na alkoholu a jiných toxických látkách, osobám s těžkým mentálním postižením a osobám s agresivním chováním.

Poskytované úkony pečovatelské služby podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
   • pomoc při zajištění chodu domácnosti
   • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
   • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Pečovatelskou službu poskytujeme v domácnosti uživatele, na území hlavního města Prahy denně vč. sobot a nedělí, v době od 8:00 do 18:00 hod., ale je možné sjednat i jinou dobu poskytování služby. Cena služby činí 130 Kč/hod. (kromě úkonu praní a žehlení prádla, velkého nákupu a nákupu ošacení, viz. ceník), kdy je započítáván skutečně spotřebovaný čas a čas nezbytný k zajištění úkonu (podle vyhlášky č. 505/2006 sb.). Pokud jste osoba se sníženou soběstačností, ať už z důvodu věku nebo zhoršeného zdravotního stavu, máte nárok na příspěvek na péči (http://portal.mpsv.cz/forms/).

Pečovatelskou službu Vám můžeme poskytovat až po uzavření smlouvy. Nejjednodušší způsob je zavolat na některé z uvedených telefonních čísel a domluvit si osobní schůzku s vedoucí sociálních služeb, která Vás navštíví přímo ve vaší domácnosti, nebo vyplnit a odeslat žádost o osobní asistenci. Při osobním jednání budou posouzeny požadavky zájemce a zároveň možnosti poskytovatele. Pokud dojde ke vzájemné shodě, budou domluveny konkrétní podmínky pro poskytování pečovatelské služby a uzavření písemné smlouvy.