Služby osobní asistence v Karlovarském kraji

Moderní pojetí péče

Pomáháme našim klientům zvládat běžné denní úkony a plnit svá přání a cíle prostřednictvím stálého týmu spolehlivých a empatických osobních asistentů.

Poskytované úkony

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při hygieně
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pro koho je osobní asistence určena?

Služba je poskytována především lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chornického onemocnění nebo zdravotního postižení

Kdy je služba poskytována
a kolik stojí?

Služba je poskytována 7 dní v týdnů, 24 hodin denně. Hodina osobní asistence sotjí 135 Kč za 1 hodinu péče a služba osobní asistence není časově omezena.

Na koho se mohu obrátit?

+420 777 701 805
karlovarsko@prosaz.cz

Všechny důležité dokumenty a další informace ke stažení najdete zde.

Kontaktujte nás

Máte nějaký dotaz? Neváhejte a napište nám.