prosaz_web_icon_grey_ps_kreslic-pltno-1-kopie-8

Pečovatelská
služba…

…PEČUJEME S POCHOPENÍM

VIZE

„Měníme stereotypy pečovatelské
služby nadstandardní nabídkou
pohotovostní péče v nočních hodinách.
Kromě standardních úkonů
chceme také našim klientům
na sklonku života dát možnost
důstojného odchodu v domácím
prostředí mezi blízkými.“

prosaz_web_icon_grey_ps_kreslic-pltno-1-kopie-8

Pečovatelská
služba…

…PEČUJEME S POCHOPENÍM

VIZE

„Měníme stereotypy pečovatelské
služby nadstandardní nabídkou
pohotovostní péče v nočních hodinách.
Kromě standardních úkonů
chceme také našim klientům
na sklonku života dát možnost
důstojného odchodu v domácím
prostředí mezi blízkými.“

CÍLOVOU SKUPINOU PRO NAŠI PEČOVATELSKOU SLUŽBU
JSOU TĚLESNĚ POSTIŽENÍ, CHRONICKY NEMOCNÍ A SENIOŘI.

Pečovatelská služba
je terénní sociální služba poskytovaná
na území hlavního města Prahy
dle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.

Pečovatelskou službu neposkytujeme
osobám bez přístřeší,
osobám závislým na alkoholu
a jiných toxických látkách,
osobám s těžkým mentálním postižením
a osobám s agresivním chováním.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA OSOBÁM
STARŠÍM 16 LET.

Pečovatelská služba
je terénní sociální služba poskytovaná
na území hlavního města Prahy
dle zákona č. 108/2006 Sb.
o sociálních službách.

Pečovatelskou službu neposkytujeme
osobám bez přístřeší,
osobám závislým na alkoholu
a jiných toxických látkách,
osobám s těžkým mentálním postižením
a osobám s agresivním chováním.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA OSOBÁM
STARŠÍM 16 LET.

„S narůstajícím věkem jsem začala zjišťovat, že již na některé běžné činnosti ve svém životě nestačím. Unavím se rychleji a nohy mi
už také neslouží tak, jak dříve.
Proto jsem
se rozhodla vyzkoušet Pečovatelskou službu PROSAZ!

Musím upřímně říct, že od té doby, co ke mně pečovatelky začaly chodit jsem šťastnější
a víc v pohodě. 
Nejsem tak často sama
a můžu si s nimi o všem popovídat.
Pomáhají mi v domácnosti, nebo chodíme spolu
na nákupy.

Už nemám strach, že někde upadnu. Pečovatelky z PROSAZu mě vždy podrží,
když je to nutné.“

„S narůstajícím věkem jsem začala zjišťovat, že již na některé běžné činnosti ve svém životě nestačím. Unavím se rychleji a nohy mi už také neslouží tak, jak dříve. Proto jsem se rozhodla vyzkoušet Pečovatelskou službu PROSAZ!

Musím upřímně říct, že od té doby, co ke mně pečovatelky začaly chodit jsem šťastnější a víc v pohodě. Nejsem tak často sama a můžu si s nimi o všem popovídat. Pomáhají mi v domácnosti, nebo chodíme spolu na nákupy.

Už nemám strach, že někde upadnu. Pečovatelky z PROSAZu mě vždy podrží, když je to nutné.“

POSKYTUJEME ÚKONY VE DVOU REŽIMECH.

 

1. REŽIM
Denně včetně sobot a nedělí v době
mezi
7:00 a 21:00 hodinou.

 

2. REŽIM
Denně včetně sobot a nedělí v době
mezi
21:00 a 6:00 hodinou.

„Vyfoukat hlavu…“

Poskytnutí stravy, nebo
pomoc při zajištění stravy.

Pomoc při
osobní hygieně.

Pomoc při zajištění
chodu domácnosti.

„Vyfoukat hlavu…“

Poskytnutí stravy, nebo
pomoc při zajištění stravy.

Pomoc při
osobní hygieně.

Pomoc při zajištění
chodu domácnosti.

Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu.

Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti.

Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím.

…a můžeme vyrazit!

…a můžeme vyrazit!

Pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu.

Výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti.

Zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím.

Všechny důležité dokumenty a další informace si můžete stáhnout v menu Sociálních služeb.

Kontaktujte nás

Máte nějaký dotaz? Neváhejte a napište nám.