PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba je terénní sociální služba poskytovaná na území hlavního města Prahy dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a je určena seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným, kteří vyžadují pomoc někoho jiného. Je užitečná nejen pro klienta samotného, ale také pro blízké pečované osoby, kteří tuto péči z jakéhokoliv důvodu nezvládají. 

Jak pomáháme?
Jak vypadá pečovatelská služba v praxi? Představte si babičku, které pečovatel pomáhá s osobní péčí či s hygienou, je jí oporou při pohybu nebo jí bezpečně doprovodí na lékařskou prohlídku.

Podle individuální domluvy vám naše pečovatelky pomohou například v těchto oblastech:

  • pomoc při osobní hygieně
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při jejím zajištění
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • nákupy 
  • návštěvy lékaře
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

ps_babka

Komu pomáháme?
Služba je poskytována seniorům, zdravotně postiženým a chronicky nemocným starším 16 let. Pečovatelskou službu neposkytujeme osobám bez přístřeší, osobám závislým na alkoholu a jiných toxických látkách, osobám s těžkým mentálním postižením a osobám s agresivním chováním.

Kdy a kde pomáháme?
Poskytujeme úkony ve dvou režimech:

  • 1. režim: denně včetně sobot a nedělí v době mezi 7:00 a 21:00 
  • 2. režim: denně včetně sobot a nedělí v době mezi 21: a 6:00

Měníme stereotypy pečovatelské služby nadstandardní nabídkou pohotovostní péče v nočních hodinách. Kromě standardních úkonů chceme také našim klientům na sklonku života dát možnost důstojného odchodu v domácím prostředí mezi blízkými.

Naše služby poskytujeme na celém území hlavního města Prahy.

Jak služba probíhá?

1.
Kontaktujte nás pro domluvení osobní schůzky

2.
Vyřídíme administrativu a domluvíme podrobnosti

3.
Začneme realizaci služby

4.
Budete dostávat pravidelné informace o průběhu služby

5.
Každý měsíc dostanete výčet služeb a fakturu

„S narůstajícím věkem jsem začala zjišťovat, že již na některé běžné činnosti ve svém životě nestačím. Unavím se rychleji a nohy mi už také neslouží tak, jak dříve. Proto jsem se rozhodla vyzkoušet Pečovatelskou službu PROSAZ! Musím upřímně říct, že od té doby, co ke mně pečovatelky začaly chodit jsem šťastnější a víc v pohodě. Nejsem tak často sama a můžu si s nimi o všem popovídat. Pomáhají mi v domácnosti, nebo chodíme spolu na nákupy. Už nemám strach, že někde upadnu. Pečovatelky z PROSAZu mě vždy podrží, když je to nutné.“

Na koho se mohu obrátit?

+420 777 701 805

Všechny důležité dokumenty a další informace ke stažení najdete zde

Kontaktujte nás

Máte nějaký dotaz? Neváhejte a napište nám.