prosaz_web_icon_grey_dzp_kreslic-pltno-1-kopie

Domácí zdravotní péče…

…OCHRAŇUJEME zdraví pacientů

VIZE

„V domácí zdravotní péči chceme
akreditované vzdělávání zaměřit
více na péči paliativní a tu nabízet
ve spolupráci s pečovatelskou službou.“

prosaz_web_icon_kontakt_dispecink_grey_final
prosaz_web_icon_grey_dzp_kreslic-pltno-1-kopie

Domácí zdravotní péče…

…OCHRAŇUJEME zdraví pacientů

VIZE

„V domácí zdravotní péči chceme
akreditované vzdělávání zaměřit
více na péči paliativní a tu nabízet
ve spolupráci s pečovatelskou službou.“

prosaz_web_icon_kontakt_dispecink_grey_final

Poskytujeme standardní a intenzivní zdravotní péči plně hrazenou ze zdravotního pojištění v
odbornostech všeobecné sestry (925).

Seznam užívaných kódu v domácí péči:

 • 06313 ošetřovatelská návštěva – domácí péče – typ I. (30 min.)
 • 06315 ošetřovatelská návštěva – domácí péče – typ II. (45 min.)
 • 06317 ošetřovatelská návštěva – domácí péče – typ III. (60 min.)
 • 06137 výkon sestry v den pracovního klidu, či pracovn.ho volna
 • 06323 odběr biologického materiálu – lze ordinovat max. 3x denně
 • 06329 lokální ošetření – lze ordinovat max. 3x denně
 • 06331 klysma, výplach, cévkování, laváže, ošetření permanentních katetrů – lze ordinovat max. 3x
 • denně
 • 06333 aplikace inhalačn. a l.čebn. terapie p.o, s.c., i.m., i.v., UV, event. dalš. způsoby aplikace terapie
 • či instalace l.čiv – lze ordinovat max. 3x denně
 • 06349 sign.ln. k.d – pro ošetřov.n. pacientů v termin.ln.m stavu – 1x denně

Domácí paliativní péče – péče o umírající

Stejně, jako si každý z nás volíme, kde a jak chceme svůj život žít, měl by každý mít možnost rozhodnout, kde chce zemřít.

Naše sestřičky jsou vyškolené a zkušené v péči o umírající a jsou připravené klientům, i jejich blízkým pomoci zvládnout tuto nelehkou dobu.

Ke každému klientovi přistupujeme s úctou, respektem a empatií k jeho potřebám.

Domácí paliativní péče – péče o umírající

Stejně, jako si každý z nás volíme, kde a jak chceme svůj život žít, měl by každý mít možnost rozhodnout, kde chce zemřít.

Naše sestřičky jsou vyškolené a zkušené v péči o umírající a jsou připravené klientům, i jejich blízkým pomoci zvládnout tuto nelehkou dobu.

Ke každému klientovi přistupujeme s úctou, respektem a empatií k jeho potřebám.

Naše péče plně nahrazuje zdravotní péči v zařízení následné péče.
Může být poskytována krátkodobě nebo dlouhodobě, po dobu i několika měsíců.
Zákonem je omezena na maximálně 3 hodiny péče denně
a lze ji rozdělit do několika jednotlivých návštěv, podle potřeb pacienta.

„Vaše sestřičky jsou skvělé!
Vždy se s nimi zasměji.“

Domácí zdravotní péče je indikovaná
praktickým lékařem, nebo ošetřujícím
lékařem při hospitalizaci a je plně hrazená
ze zdravotního pojištění. Naše agentura
zajišťuje péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně,
na území hlavního města Prahy.

„S vámi to zvládám mnohem lépe.“

Naše sestřičky splňují veškeré
požadavky na samostatnou práci
zdravotních sester bez odborného dohledu
a jsou pravidelně doškolovány
v oblasti péče o pacienta v domácím prostředí.

„Vaše sestřičky jsou skvělé!
Vždy se s nimi zasměji.“

Domácí zdravotní péče je indikovaná
praktickým lékařem, nebo ošetřujícím
lékařem při hospitalizaci a je plně hrazená
ze zdravotního pojištění. Naše agentura
zajišťuje péči 7 dní v týdnu 24 hodin denně,
na území hlavního města Prahy.

„S vámi to zvládám mnohem lépe.“

Naše sestřičky splňují veškeré
požadavky na samostatnou práci
zdravotních sester bez odborného dohledu
a jsou pravidelně doškolovány
v oblasti péče o pacienta v domácím prostředí.

DOCHÁZÍME DO VAŠICH DOMÁCNOSTÍ, KDE POSKYTUJEME VYSOCE
KVALIFIKOVANOU OŠETŘOVATELSKOU PÉČI.

služby domácí
zdravotní péče

Aplikace injekcí, infuzí, odběry biologického
materiálu (krev, moč, stěry z ran).

Podání léků.

Měření krevního tlaku a cukru v krvi.

Převazy pooperačních ran, bércových
vředů, proleženin.

Ošetřovatelskou rehabilitaci po úrazech,
operačních výkonech, cvičení na lůžku.

Péče o permanentní močové
katetry, stomie, nasogastrické sondy.

Polohování, prevence proleženin.

Zajištění hydratace a dietního režimu.

Pravidelná kontrola zdravotního stavu.

Celkové poradenství, aktivace pacienta,
psychická podpora pacienta i rodiny.

služby domácí
zdravotní péče

Aplikace injekcí, infuzí, odběry biologického
materiálu (krev, moč, stěry z ran).

Podání léků.

Měření krevního tlaku a cukru v krvi.

Převazy pooperačních ran, bércových
vředů, proleženin.

Ošetřovatelskou rehabilitaci po úrazech,
operačních výkonech, cvičení na lůžku.

Péče o permanentní močové
katetry, stomie, nasogastrické sondy.

Polohování, prevence proleženin.

Zajištění hydratace a dietního režimu.

Pravidelná kontrola zdravotního stavu.

Celkové poradenství, aktivace pacienta,
psychická podpora pacienta i rodiny.

Po indikaci domácí péče ošetřujícím lékařem pacienta navštíví vybraný pracovník
domácí péče, který provede vstupní pohovor, vyšetření pacienta
a zhodnocení stavu jeho vlastního sociálního prostředí.
Seznámí ho s rozsahem výkonů a frekvencí domácí péče, dohodne s ním
a jeho rodinou harmonogram odborné i laické péče
a její rozdělení do působnosti agentury, pacienta a jeho blízkých.

„Díky vaší zdravotní péči se cítím lépe!“

Je-li nutno provést v zájmu
kvality poskytované domácí péče
určité úpravy ve vlastním sociálním
prostředí pacienta, například umístění lůžka,
vybavení kompenzačními pomůckami,
přístroji apod., je po vzájemné dohodě
přizpůsobeno prostředí nejen
pro poskytování zdravotní péče,
ale i pro pohodlí ošetřovaného.

„Vrátila se mi chuť do života!“

Pokud je indikována domácí péče
v průběhu hospitalizace nebo po
jednodenním zákroku, je vhodné,
aby ke kontaktu s pacientem došlo
ještě v průběhu jeho pobytu v zařízení.

„Díky vaší zdravotní péči se cítím lépe!“

Je-li nutno provést v zájmu
kvality poskytované domácí péče
určité úpravy ve vlastním sociálním
prostředí pacienta, například umístění lůžka,
vybavení kompenzačními pomůckami,
přístroji apod., je po vzájemné dohodě
přizpůsobeno prostředí nejen
pro poskytování zdravotní péče,
ale i pro pohodlí ošetřovaného.

„Vrátila se mi chuť do života!“

Pokud je indikována domácí péče v průběhu hospitalizace nebo po jednodenním zákroku, je vhodné, aby ke kontaktu s pacientem došlo ještě v průběhu jeho pobytu v zařízení.

PRACOVNÍK DOMÁCÍ PÉČE SE NÁSLEDNĚ DOHODNE O DALŠÍM VHODNÉM POSTUPU
S OŠETŘUJÍCÍM LÉKAŘEM I PERSONÁLEM.

BEZPEČNOST PACIENTŮ

Všichni naši pracovníci se při návštěvách
u pacientů prokazují průkazkou agentury.
Na průkazce je uvedeno jméno pracovníka
a kontaktní údaje naší agentury včetně mobilního telefonního čísla non-stop linky.

Všechny důležité dokumenty si můžete stáhnout
v menu Domácí zdravotní péče.

Spolupracujeme s těmito smluvními pojišťovny:

111

207

213

201

BEZPEČNOST PACIENTŮ

Všichni naši pracovníci se při návštěvách
u pacientů prokazují průkazkou agentury.
Na průkazce je uvedeno jméno pracovníka
a kontaktní údaje naší agentury včetně mobilního telefonního čísla non-stop linky.

Všechny důležité dokumenty si můžete stáhnout
v menu Domácí zdravotní péče.

Spolupracujeme s těmito smluvními pojišťovny:

111

207

213

201

Kontaktujte nás

Máte nějaký dotaz? Neváhejte a napište nám.