DOMA JE DOMA

Projekt DOMA JE DOMA má za cíl poskytovat kvalitní služby osobní asistence, které zajistí právo na plnohodnotný život v přirozeném prostředí domova bez nutnosti umístění do ústavu.

Klienti využívající služeb osobní asistence jsou především zdravotně postižení spoluobčané, ale i senioři, kteří by bez každodenní pomoci osobní asistence byli odkázáni na ústavní péči.

Osobní asistence vykonávána přímo v bytě klienta, tedy v jeho přirozeném prostředí, ale i v běžném veřejném prostředí, umožňuje i nadále žít kvalitní život se snahou o sociální začlenění do plnohodnotného života ve společnosti. Jde především o pomoc se základními úkony, které „zdravého člověka“ provází na každém jeho kroku. Ať už se jedná o pomoc při ranní hygieně, oblékání, pomoc při přesunu na vozík, doprovod do zaměstnání, do školy, k lékaři, pomoc při nákupech, pomoc při přípravě jídla, doprovod za kulturou, večerní hygienu, až po ukládání na lůžko apod.

Kontaktujte nás

Máte nějaký dotaz? Neváhejte a napište nám.